Regulamin

REGULAMIN

  1. Właścicielem strony internetowej, działającej pod adresem internetowym: https://ztechnikazapanbrat.pl, iLutan Łukasz Gawryjołek, ul. Prowansji 6b, 05-500 Józefosław, NIP 118-090-43-75, Regon 013281440, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej https://ztechnikazapanbrat.pl zwanej dalej „Stroną internetową”.
  3. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują każdą osobę korzystającą ze Strony internetowej.
  4. Strona ma charakter informacyjny, edukacyjny oraz umożliwia dokonywanie zakupów.
  5. Dane osobowe osób korzystających ze Strony internetowej są gromadzone, wykorzystywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
  6. Zakres gromadzenia, wykorzystywania oraz sposób ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności https://ztechnikazapanbrat.pl/polityka-prywatnosci/.